Prime Food

Dlaczego warto pracować w Prime Food

drukuj

Dbamy o naszych pracowników
Firma Prime Food odnosi sukcesy dzięki zaangażowaniu ludzi, którzy ją tworzą. Dlatego wkładamy wiele wysiłku, by zapewnić im środowisko pracy, w którym dobrze się czują i mogą w pełni wykorzystać swój potencjał. Cieszymy się, że nasza troska o pracowników została doceniona w konkursie Pomorski Pracodawca 2014 roku w kategorii Duże Przedsiębiorstwo.


Motywujemy

Prime Food wierzy, że tylko silnie zmotywowani pracownicy mogą prowadzić do biznesowego sukcesu firmy.
W tym celu Prime Food przeprowadza cykliczne badania opinii pracowników i na podstawie otrzymanych wyników przygotowuje plan działań prowadzących do stałego podnoszenia poziomu satysfakcji pracowników. Badania opinii pracowników pozwalają na uzyskanie wielu informacji na temat poglądów, oczekiwań i problemów zawodowych pracowników, których nie da się uzyskać w rozmowie bezpośredniej, pozwalają na szybkie podjęcie działań naprawczych.

Oferujemy atrakcyjne świadczenia pracownicze
Prime Food posiada szeroki pakiet socjalny przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz pracowników i ich rodzin, a także wsparcie pracowników w trudnych sytuacjach życiowych i zdrowotnych. Pakiet socjalny dla pracowników zawiera pożyczki socjalne i mieszkaniowe na atrakcyjnych warunkach, dofinansowania do wycieczek szkolnych dzieci pracowników, dofinansowania do nauki, zapomogi losowe, bony świąteczne, imprezy okolicznościowe dla pracowników i ich dzieci.


..promujemy zdrowy styl życia

Sport i aktywność fizyczna pracowników stanowi dla Prime Food również istotny element naszej kultury organizacyjnej, ponieważ przyczynia się do integracji załogi, kształtuje także przynależność do firmy i wpływa na budowanie związków emocjonalnych pomiędzy pracownikami wszystkich szczebli. Dlatego też, w Prime Food działa klub sportowy, który umożliwia rozwój zainteresowań sportowych pracowników. Zorganizowane są np. sekcje piłki nożnej, siatkowej, fitnessu itp. Dla naszych pracowników organizujemy także różne wydarzenia i konkursy związane z promowaniem zdrowego stylu życia jak konkurs „Rzuć palnie z Prime Food” czy „Zdrowo jemy-zdrowo chudniemy” angażując i motywując w ten sposób naszych pracowników.
Firma Prime Food kontynuuje także wieloletnie działania na rzecz społeczności lokalnej. Jest także organizatorem jednej z najlepszych w skali kraju imprez sportowych Triathlon Przechlewo, która gości kilkaset zawodników z całej Polski oraz z zagranicy .


… oferujemy konkurencyjne wynagrodzenia

Prime Food chce być atrakcyjnym pracodawcą, zarówno pod względem poziomu wynagrodzeń jak i dodatkowych świadczeń pracowniczych. Wynagrodzenie w naszej firmie zależy od zajmowanego stanowiska. Jest adekwatne do wykonywanej pracy, umiejętności i doświadczenia Odpowiedzialnością każdego menagera jest propozycja takich wynagrodzeń dla jego pracowników, które uwzględniają politykę firmy w tym zakresie, sytuację na lokalnym rynku, efekty pracy danego pracownika, jak również jego umiejętności i potencjał do dalszego rozwoju . System wynagradzania pracowników produkcyjnych oparty jest na matrycach kompetencji. Matryce pełnią także funkcje motywacyjną do rozwoju kompetencji zawodowych, ponieważ wzrost w punktacji oceny kompetencji danego pracownika w matrycy, często wiąże się ze wzrostem poziomu wynagrodzenia.
Wynagrodzenie pracowników obejmuje część wynikająca z umowy o pracę oraz dodatki np. premię akordową, uznaniową, premię za niechorowalność, dodatek na zakupy.

Wszyscy chętni pracownicy objęci są atrakcyjnym pakietem ubezpieczenia grupowego. W ramach polisy grupowej pracownicy mogą także „doubezpieczyć” członków swojej rodziny, partnerów na takich samych zasadach.


Doceniamy dobrą pracę

Każdy z pracowników ma szansę zdobyć tytuł „pracownika miesiąca”. Celem systemu Pracownika Miesiąca jest rozpoznanie i docenienie pracowników, wyróżniających się na tle innych współpracowników zaangażowaniem w wykonywanie obowiązków służbowych, wynikami oraz pozytywną postawą.Zapewniamy szkolenia

Prime Food kładzie nacisk na stałe doskonalenie kwalifikacji pracowników. Każdego roku inwestujemy znaczące środki w rozwój umiejętności naszych pracowników umożliwiając im zdobywanie nowych kompetencji zawodowych, technicznych, czy też umiejętności miękkich. Poza programami szkoleniowymi umożliwiamy naszym pracownikom dzielenie się wiedzą i korzystanie z pomocy bardziej doświadczonych kolegów. W Prime Food oferujemy możliwość nauki języka angielskiego dla wszystkich zainteresowanych pracowników, zarówno administracyjnych jak i produkcyjnych stwarzając w ten sposób szansę rozwoju wszystkim pracownikom .

Stwarzamy możliwości
Prime Food w sposób otwarty i całkowicie przejrzysty przedstawia warunki rozwoju kariery. Promujemy awanse wewnętrzne, ponieważ wierzymy w naszych pracowników.
Szczególną uwagę przywiązujemy do pozyskania, rozwoju i przygotowania talentów, na wszystkich
poziomach struktury organizacyjnej, aby w odpowiednim czasie powierzyć im większą
odpowiedzialność w ramach organizacji. W Prime Food duże znaczenie w rozwoju zawodowym pracowników odgrywa „promocja wewnętrzna”. Spora część kadry zarządzającej wywodzi się z spośród pracowników niższego szczebla. Podsumowując, inwestujemy w naszych pracowników a jeśli potrafią skutecznie realizować wyznaczone cele, posiadają wymagane umiejętności i potencjał gdy pojawia się możliwość- otrzymują ofertę bardziej odpowiedzialnej roli.