Prime Food

Nasze wartości

drukuj

Jakość
Zarządzanie w naszej firmie w każdym aspekcie działalności realizowane jest przez pryzmat jakościowy. Uczestniczą w nim wszyscy pracownicy poprzez: zaangażowanie, samokontrolę, pracę zespołową i stałe podnoszenie kwalifikacji.
 
Odpowiedzialność
Produkując najwyższej jakości żywność odpowiadamy za zdrowie i zadowolenie naszych klientów, robimy to w duchu odpowiedzialności za naszych pracowników, otoczenie i zasoby naturalne.
 
Wiarygodność
We wszystkich naszych działaniach biznesowych kierujemy się zasadami zaufania, rzetelności i uczciwości.