Prime Food

Dbamy o środowisko

drukuj

Konsekwentnie realizujemy politykę proekologiczną poprzez oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi i zwiększanie efektywności energetycznej.

Odzyskiwane surowce wtórne przekazujemy do recyklingu, a część z nich przerabiana jest  w firmie siostrzanej Poldanor na czystą postać odnawialnej energii.

Naszą ambicją jest być bezpiecznym użytkownikiem środowiska naturalnego.

W czerwcu 2006 roku Starosta Człuchowski udzielił „Pozwolenia Zintegrowanego" na prowadzenie instalacji zakładu. Wprowadzone i stosowane nowoczesne technologie pozwalają na spełnienie wymogów najlepszych dostępnych technik (BAT). Prowadzony jest ciągły monitoring procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska.

Odzyskiwane surowce wtórne są sprzedawane lub przekazywane do różnych jednostek specjalistycznych.

Odzyskujemy rocznie ok. 1350 ton odpadowej tkanki zwierzęcej (krwi), która przerabiana jest na komponenty do pasz dla zwierząt

W procesie oczyszczania ścieków uzyskujemy rocznie ok. 870 ton substancji organicznych, stanowiących pełnowartościowy środek do nawożenia upraw.

Z ok. 1390 ton odpadowej tkanki zwierzęcej przerabianej w biogazowni Poldanor, uzyskiwane jest rocznie 161 MWh czystej energii elektrycznej.

W roku 2014 planowane jest uruchomienie biogazowni w sąsiedztwie naszej firmy, z której ciepło odpadowe w ilości ok. 27000 GJ rocznie, wykorzystywane będzie dla potrzeb produkcyjnych naszego zakładu. Pozwoli to na oszczędności ok. 580 ton/rok w zużyciu gazu propan-butan i w efekcie  o 1460 ton/rok mniejszą emisję dwutlenku węgla.